ร่วมงานกับเรา

ถ้าคุณเป็นอีกคนที่รักในความท้าทาย และมองหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่ตลอด ผ่านโจทย์การทำงานที่ยากลำบาก ที่นี่แหละ!! สถานที่ ที่เหมาะกับคุณ

Job Openings

8

Opened positions

Work with us

If you are the one with challenging mindset and always look forward to improve yourself though difficult work. This is the right place for you.

Mid-Level & Senior Developers

ประเภทงาน:เต็มเวลา

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

เชียงใหม่

ขอบเขตความรับผิดชอบ :
 • สามารถออกแบบ ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
 • สามารถออกแบบ RESTful API
 • สามารถต่อยอดงาน Application 
รายละเอียดงาน :
 • มีประสบการณ์ในการทำงานแบบ Object Oriented programing (OOP)
 • มีประสบการณ์ด้าน Function Programing 
 • มีประสบการณ์ในการเขียนภาษา Javascript (Ex.Pure,jQuery), Javascript Framework (Ex. Angular .js, Vue .js, React .js)
 • มีประสบการณ์ในการเขียนภาษา HTML, CSS
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Frontend design pattern (Ex. Redux, Redux Saga, Vuex)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในการเขียนภาษา PHP, PHP Framework (Ex. Laravel, Codeigniter) / Node .js, Framework (Ex. Express, Koa, Sails .js)
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในการใช้ relational database (Ex. MySQL, MariaDB / non-relational database (Ex. Mongo, Redis)
 • มีประสบการณ์ในการใช้ container technologies (Ex. Docker, Kubernetes)
 • มีประสบการณ์ในการใช้ UNIX shell and Linux platform
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Cloud Platform (Ex. AWS, Digital Ocean, Firebase)
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Git, CI/CD, DevOps
 • มีทักษะพื้นฐาน ในการตั้งค่า Server สำหรับ LAMP stack
 • สามารถตั้งค่าและ deploy web application ด้วย SSL ได้
ทักษะที่เกี่ยวข้อง :
 • ประสบการณ์ใช้งาน Hybrid Mobile Application (Ex. React Native, Nativescript)

 • ประสบการณ์ในการใช้ GraphQL API

Android Developer

ประเภทงาน:เต็มเวลา

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

เชียงใหม่

Android Developer ผู้พัฒนา, ทดสอบระบบ,จัดทำเอกสารสำหรับการสร้าง และรับผิดชอบในการพัฒนา Android Application ให้ตรงตาม User interface design และ Task ที่ได้รับมอบหมาย Android Developer ผู้เข้าใจภาษาในการเขียนโปรแกรม และ Database ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Java, Kotlin, XML, SQL และติดตาม Android Framework ใหม่ ๆ อยู่ตลอด

iOS Developer

ประเภทงาน:เต็มเวลา

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

เชียงใหม่

iOS Developer ผู้พัฒนา, ทดสอบระบบ,จัดทำเอกสารสำหรับการสร้าง และรับผิดชอบในการพัฒนา iOS Application

ขอบเขตความรับผิดชอบ:

 • ทำงานแบบ agile เพื่อพัฒนา, Test และ Maintain ระบบ application และตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ออกแบบ และพัฒนางานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ

 • สามารถทำงานแบบ Agile event eg, Daily Scrum, Sprint Planning, Backlog Refinement, Sprint Review, Sprint Retrospective, etc.

 • ทำรายงาน, คู่มือ และเอกสารอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงาน

 • วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของตัว Application ได้

 • ทำงานร่วมกับทีม Customer support, Operation และทีม Marketing เพื่อ Support ผู้ใช้

คุณสมบัติพื้นฐาน:

 • มีประสบการณ์ในการเขียน iOS application โดยใช้ Swift
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Restful API และ GraphQL
 • คุ้นเคยกับการพัฒนาระบบ Push Notification
 • สามารถใช้งาน Office storage, Threading และ ทำให้ App ใช้งานได้ด้วยประสิทธิภาพที่สูงสุด
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Git
 • สามารถนำ App เข้าสู่ App store ได้
 • เข้าใจ iOS Design Guideline และสามารถเลือกใช้ Componets ที่เหมาะสมกับงาน 
 • เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • ใส่ใจในรายละเอียด มีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อทีม
 • มีความคิดเปิดกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

Internships Program

Internship

Chiang Mai

บริษัท Artisan Digital เปิดรับนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปี

“อย่าลังเลที่จะพัฒนา เพราะลูกค้าไม่เคยรอคุณ”